کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 24 اذر 1398
 
سخن بزرگان

‏‏حکمت درختی است

که در دل می روید

و در زبان میوه می دهد. 

امام علی (ع)

 

 

موسس و صاحب امتیاز

  علی گدا نیک پور

مدیریت

 

دکترهادی ایزدی

دکترهادی ایزدی

 

معاون فناوری اطلاعات

 

 

علی محسنی

مشاورین

محمد  مومنی

محمد کریمی

اسماعیل اسدپور

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  6 نفر
تعداد بازدید :  282675 نفر
   چارت سازمانی

گروه :  موسس
نام :  علی نیک پور
ایمیل : 
سمت :  موسس و مدیرعامل
تلفن :  09113008680
تحصیلات :  فوق دیپلم
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  سهامداران
نام :  احمدحکمت
ایمیل : 
سمت :  سهامدار
تلفن :  09111250980
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  سهامداران
نام :  غلامعلی فلاح
ایمیل : 
سمت :  سهامدار
تلفن :  09111008953
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  سهامداران
نام :  فضل الله پيروز
ایمیل : 
سمت :  سهامدار
تلفن :  09113271467
تحصیلات :  فوق دیپلم
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  سهامداران
نام :  سيدعبدالله حسينی
ایمیل : 
سمت :  سهام دار
تلفن :  09113258452
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  سهامداران
نام :  حسن محمدعليزاده
ایمیل : 
سمت :  سهام دار
تلفن :  09113277889
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  سهامداران
نام :  محمديعقوبی
ایمیل : 
سمت :  سهام دار
تلفن :  09111254072
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  سهامداران
نام :  مجتبی کاظم پور
ایمیل : 
سمت :  سهامدار
تلفن :  09111273114
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  سهامداران
نام :  عليرضاملکی
ایمیل : 
سمت :  سهام دار
تلفن :  09111007356
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  سهامداران
نام :  سیدصالح موسوی شاهاندشتی
ایمیل : 
سمت :  معاون اجرایی
تلفن :  09117171799
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  سهامداران
نام :  اباذر رمضان پور
ایمیل : 
سمت : 
تلفن :  09113252546
تحصیلات :  دکتری
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  سهامداران
نام :  قدرت اله رضوی نیاکی
ایمیل : 
سمت : 
تلفن :  09113259354
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونت
نام :  سیدصالح موسوی شاهاندشت
ایمیل : 
سمت : 
تلفن :  09117171799
تحصیلات :  دیپلم
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونت
نام :  جواد رمضان زاده
ایمیل : 
سمت :  معاون پرورشی
تلفن :  09358803619
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  حسابدار
نام :  قدرت اله رضوی نیاکی
ایمیل : 
سمت : 
تلفن :  09113259354
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مشاوران
نام :  عبدالله ضیایی راد
ایمیل : 
سمت :  مشاور
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مشاوران
نام :  محمدمومنی
ایمیل : 
سمت :  مشاور
تلفن :  09365352916
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  رياضی
نام :  قاسم بخشی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09111005941
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  رياضی
نام :  فرهادکیانی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113251165
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  رياضی
نام :  قاسم شعبانی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113202117
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  رياضی
نام :  روح اله صداقت
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113254840
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  رياضی
نام :  مجتبی کاظم پور
ایمیل : 
سمت : 
تلفن :  09111273114
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبيات فارسی
نام :  حسن نيک منش الهي
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09358792996
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبيات فارسی
نام :  محمدرضاتونی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09111275900
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبيات فارسی
نام :  سيدابوالقاسم خاتمی مقدم
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09111276221
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبيات فارسی
نام :  شهريار کيانی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113201533
تحصیلات :  دکتری
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  فيزيک
نام :  سيدعبدالله حسينی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113258452
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  فيزيک
نام :  محمديعقوبی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09111254072
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  فيزيک
نام :  حسن محمدعليزاده
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113277889
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  شيمی
نام :  اسکندرفتاحی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113275482
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  شيمی
نام :  سعداله گازا
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09112000057
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  شيمی
نام :  عزیزاله بیگلری
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09111004988
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  شيمی
نام :  حسینعلی دبیری
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09111277815
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  زبان خارجه
نام :  سیدابراهیم ابراهیمی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113202144
تحصیلات :  فوق دیپلم
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  زبان خارجه
نام :  مهردادفرجی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113210036
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  زبان خارجه
نام :  حسين رودباری
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09119139338
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  زبان خارجه
نام :  محمدعلی اکبری
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113005900
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معارف اسلامی
نام :  يوسف درويش زانوس
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113258136
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معارف اسلامی
نام :  حسين پهلوانی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09112201089
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معارف اسلامی
نام :  مهربان حسن زاده
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09101010213
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبيات عرب
نام :  مهرعلی کاظمی نيا
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09111008349
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبيات عرب
نام :  نادرعلیزاده
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113000489
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  جغرافيا
نام :  احمد فرجی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113259473
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  زمين شناسی
نام :  جمال الدين خطيبی
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113278387
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  زمين شناسی
نام :  ذکریانگهداراسکی
ایمیل : 
سمت :  متصدی آزمایشگاه
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آمادگی دفاعی
نام :  منوچهررضائی زاده
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09113002370
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اجتماعی
نام :  غلامرضاشاکری
ایمیل : 
سمت :  دبیر
تلفن :  09117137014
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :